Vores Drift

Vi ønsker at sikre, at vi er ansvarlige, transparente og altid stræber efter at minimere vores negativ indvirkning.

Driftens målsætninger

2023: Mål bidrag via flere bundlinjer: mennesker, planet og profit.
2023: Tilsagn om Science Based Targets.
2023: Skift til el-drevet transport, hvor det er muligt.
2024: Den primære varmekilde på Greenifys eget lager er varmepumper drevet af 100% grøn strøm.
2024: Greenifys kontor er drevet med strøm fra danske solceller & vindmøller.
2025: Alle rejser under 150 km foretages med el-bil/el-cykel.
2025: Benyt udelukkende strøm fra vedvarende energikilder.
2030: Reducer scope 1 & 2 GHG emissioner med 42% ifht. 2021